Cracovia (Kraków), Polonia

Wspomaganie rozwoju

programas largos de primer título
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl
Specjalność została pomyślana w taki sposób, aby w jej ramach kontynuować rozpoczęte kształcenie z zakresu psychologii rozwojowej.               

Celem specjalności jest przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu rozwoju człowieka w ciągu całego życia i pokazanie, w jakich obszarach i w jaki sposób wiedza ta może być wykorzystana w praktyce.

Konstrukcji programu specjalności przyświecała idea stosowanej psychologii rozwojowej. Dlatego też student zapoznany zostanie z treściami z zakresu stymulowania rozwoju dziecka, rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwie edukacyjno - rozwojowym, logopedii i terapii logopedycznej oraz psychologii języka i komunikacji z uwzględnieniem komunikacji w środowisku wychowawczym. Zapozna się także ze specyfiką okresu późnej dorosłości i adekwatnymi dla tego okresu metodami stymulowania rozwoju. Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie studenta do podejmowania zadań związanych z diagnozą i wspieraniem rozwoju zarówno dziecka jak i człowieka dorosłego.

Privacy Policy