Cracovia (Kraków), Polonia

Cyberkultura i media

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl

Absolwent modułu specjalnościowego Cyberkultura i media na kierunku Kulturoznawstwo
w Akademii Ignatianum w Krakowie:

  • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mediów oraz cybermediów w Polsce i na świecie w szerokim kontekście: historyczno-kulturowym, społecznym, psychologicznym

  • ma wiedzę szczegółową na temat kultury konwergencji oraz cyberprzestrzeni: nowych gatunków cybermedialnych, e-literatury, krytyki artystycznej w mediach elektronicznych.

Absolwent modułu specjalnościowego Cyberkultura i media studiów II stopnia posiada szereg umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze medialnym oraz do podjęcia pracy naukowej:

  • potrafi samodzielnie dokonać pogłębionej analizy i interpretacji określonego wytworu kultury medialnej (np. filmu, interaktywnego dzieła sztuki, interaktywnego utworu literackiego),

  • potrafi samodzielnie zaplanować strategię medialną,

  • posiada w stopniu zaawansowanym umiejętność prowadzenia badań w zakresie cyberkultury i nowych mediów.

Absolwent modułu specjalnościowego Cyberkultura i media: aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i animuje je, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w kulturze, powstałymi na skutek konwergencji mediów. Jest przygotowany do pracy w sektorze cybermediów.

Privacy Policy