Master

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Cracovia (Kraków), Polonia

Filozofia klasyczna i współczesna

estudios de licenciatura
área: Filosofía
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: humanidades
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl
Absolwenci specjalizacji Filozofia klasyczna i współczesna uzyskują pogłębioną i ugruntowaną wiedzę na temat wybranych w ramach specjalizacji kierunków i systemów filozoficznych, przyjmowanych przez nie metod badawczych oraz sposobach waloryzacji twierdzeń. Specjalizacja wykształca zdolność krytycznego formułowania i rozwiązywania problemów' teoretycznych i praktycznych. Wyrabia sprawność logicznego wnioskowania, uczy lepszego rozumienia dziejów rodzimej kultury i cywilizacji, wspomaga proces doskonalenia moralnego. Pogłębia i ugruntowuje kulturę logiczną i poczucie odpowiedzialności za przekazywane słowo. Prowadzi do ukształtowania racjonalnych postaw' społecznych przekładających się na wyważoną ocenę bieżącej sytuacji światopoglądowej. Wspomaga kształtowanie światopoglądu, w którym elementy pochodzące z filozofii, nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz tradycji religijnej splatają się w racjonalną całość. Specjalizacja otwiera szeroki wachlarz możliwości dalszej edukacji lub pracy w różnych sektorach życia społecznego. Doskonale przysposabia do pracy w zawodach wymagających inwencji twórczej i odwagi w niekonwencjonalnym rozwiązywaniu problemów' teoretycznych i praktycznych. Po jej ukończeniu absolwenci mogą pracować wszędzie tam, gdzie potrzebna jest najszerzej rozumiana edukacja humanistyczna i społeczna. Umiejętność dostrzegania problemów' i wskazywanie strategii ich rozwiązywania pozwala im na elastyczne dostosowywanie się do aktualnych potrzeb rynku pracy poprzez szybkie nabywanie nowej wiedzy i kompetencji. Absolwenci są świadomi konieczności poszerzenia własnej, wiedzy, kompetencji i umiejętności społecznych. Specjalizacja przygotowuje również do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
Privacy Policy