Cracovia (Kraków), Polonia

Etyka i coaching

estudios de licenciatura
área: Filosofía
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: humanidades
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl
Absolwenci specjalizacji Etyka i coaching na kierunku filozofia otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu współczesnej etyki oraz narzędzi coachingowych, stosowanych przez wykwalifikowanych trenerów. Zdobyte kompetencje i umiejętności mogą wykorzystywać w zawodach, które wymagają najszerzej rozumianej edukacji humanistycznej i społecznej. W sposób szczególny specjalizacja ta wykształca w absolwencie zdolność krytycznego osądu i rozwiązywania problemów' teoretycznych i praktycznych. Wyrabia sprawność logicznego wnioskowania. wspomaga proces doskonalenia moralnego, rozwija umiejętność wieloaspektowego spojrzenia na różnego rodzaju problemy i sytuacje. W ramach specjalizacji absolwent doskonali różne strategie rozwiązywania problemów'. Dzięki poznanym technikom coachingowym nabywa umiejętności i odwagi w proponowaniu niekonwencjonalnych rozwiązań. Dlatego sprawdza się w zawodach związanych z szeroko rozumianą strefą biznesu czy polityki. Specjalizacja umożliwia kształtowanie racjonalnych postaw społecznych wyrażających się w zdolności do krytycznej oceny aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i kulturowej. Uzyskana wiedza i nabyte umiejętności pozwalają absolwentom na kształtowanie krytycznego światopoglądu, w którym elementy pochodzące z filozofii, nauk szczegółowych oraz tradycji religijnej układają się w racjonalną całość. Specjalizacja przygotowuje do dalszej edukacji na studiach trzeciego stopnia lub pracy w różnych sektorach życia publicznego.
Privacy Policy