país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Varsovia (Warszawa), Polonia

Organizacje lotnicze

estudios de licenciatura
área: Lotnictwo
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ingeniería y técnicas
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/
  • Descripción:

  • pl
ORGANIZACJE LOTNICZE – ukierunkowana na kształcenie specjalistów, analityków i projektantów w zespołach powoływanych w organizacjach lotniczych oraz kierowników na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych;
Privacy Policy