país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Varsovia (Warszawa), Polonia

Bezpieczeństwo społeczne

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: protección y seguridad
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/
  • Descripción:

  • pl
Podstawowe przedmioty specjalności Bezpieczeństwo społeczne to: Bezpieczeństwo społeczne państwa, Polityka społeczna i doradztwo zawodowe, Człowiek w sytuacji zagrożeń, Przywództwo społeczności lokalnych, Fundusze europejskie i programy pomocowe, Społeczne problemy funkcjonowania środowiska lokalnego.
Privacy Policy