Varsovia (Warszawa), Polonia

Logistyka

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku logistyka przygotowani do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych, wdrażania wolnorynkowych strategii logistycznych. Absolwenci mają ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Zdobytą wiedzę i umiejętności powinni umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent kierunku logistyka maszyn jest również przygotowany do pracy w jednostkach wojskowych oraz przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo - rozwojowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego personelu technicznego.

Página web de la universidad: www.wat.edu.pl
Privacy Policy