Breslavia (Wrocław), Polonia

Bezpieczeństwo narodowe

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: protección y seguridad
Metodología de estudios: estudios diurnos
  • Descripción:

  • pl
Absolwenci studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe otrzymują solidne przygotowanie z zakresu teorii i strategii bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego, które mają istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach. Wiedzę tę potrafią wykorzystać w pracy zawodowej w zakresie administrowania bezpieczeństwem obywateli, podmiotów gospodarczych oraz zespołów reagowania kryzysowego.
Página web de la universidad: www.wojsko-polskie.pl/awl

Contacto:

ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
SEKCJA REKRUTACJI
tel. 261 658 576
Privacy Policy