Master

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Biologia człowieka

estudios de licenciatura
área: Biología
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias biológicas
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Jeśli interesujesz się np. rozwojem biologicznym człowieka i jego ewolucją, populacjami pradziejowymi oraz psychologicznymi i biologicznymi uwarunkowaniami zachowań ludzkich, wybierz specjalność biologia człowieka. Tu dowiesz się m.in., jak identyfikować i badać ludzkie kości oraz przeprowadzać pomiary antropometryczne człowieka niezbędne w badaniach epidemiologicznych, pediatrii i przy planowaniu ergonomicznych stanowisk pracy.
Privacy Policy