país
provincia
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
tipo de estudios  
tipo de universidad - Polonia  
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Analityka instrumentalna

estudios de licenciatura
área: Química
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias físicas, ambiente
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich następujących kierunków:
  • chemia,
  • technologia chemiczna
  • inżynieria, chemiczna i procesowa,
  • biotechnologia,
  • farmacja,
  • ochrona środowiska,
  • biologia - specjalność biologia z chemią.

Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

Privacy Policy