Master

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Kultura i media

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Celem specjalności jest przygotowanie studenta do rozumienia procesów komunikowania i wykorzystywania ich w działalności praktycznej (absolwenci będą umieli wykorzystywać nowe technologie komunikacyjne, aby trafić z treścią do określonej grupy odbiorców). Podczas zajęć studenci zapoznają się z kulturowym, estetycznym oraz społecznym i politycznym aspektem funkcjonowania mediów we współczesnym świecie. Szczególny nacisk kładzie się na umiejętność samodzielnej analizy obrazów medialnych i kreatywnych ekspresji artystycznych. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane przy realizacji samodzielnych projektów medialnych.
Privacy Policy