país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Krytyka artystyczna

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Zadaniem specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im pełnić zarówno role krytyków sztuki uwzględniających jej kulturowy kontekst, jak i jej popularyzatorów oraz animatorów życia kulturalnego działających w obszarze szeroko rozumianego świata sztuki, obejmującego rozmaite jego instytucje i przedsięwzięcia – galerie, teatry, festiwale, urzędy i organizacje pozarządowe.
Privacy Policy