Master

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Fizyka teoretyczna

estudios de licenciatura
área: Física
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias físicas, ambiente
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Celem fizyki teoretycznej jest zrozumienie, zinterpretowanie i opisanie podstawowych procesów zachodzących w naturze. Po ukończeniu tej specjalności uzyskasz biegłość w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi, które w ostatnich latach znajdują szerokie zastosowania również poza fizyką: w biologii, medycynie, ekonomii, czy socjologii.
Privacy Policy