país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Socjotechniki wpływu społecznego

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Specjalność ta przygotuje studentów do pracy w sektorach bezpieczeństwa i wykorzystywaniu narzędzi wywierania wpływu społecznego oraz warunkowania zachowań poszczególnych ludzi bądź zbiorowości w obliczu realności wielu zagrożeń. Socjotechniki są powszechnie wykorzystywane w sektorach bezpieczeństwa, świadomość ich istnienia lub też celowo-racjonalnego ich wykorzystywania przekłada się na wzrost bezpieczeństwa danej instytucji. Narzędzia socjotechniczne są wykorzystywane m.in. do pozyskiwania w sposób nieuprawniony dostępu do chronionych zasobów (informacyjnych, finansowych, kadrowych, itp.), do operowania informacjami (w pozytywnym i negatywnym wymiarze), do nakłonienia do posłuchu, do ataku bezpośredniego lub pośredniego, do wywoływania przemocy ideologicznej czy instrumentalnej, itp. Student pozyska wiedzę socjologiczną, psychologiczną, z zakresu komunikacji społecznej czy mediów w celu skutecznego wdrażania procedur bezpieczeństwa przed destrukcyjnym i wzmożonym wpływem socjotechnik w przestrzeni administracyjnej, biznesowej, resortowej lub biznesowej.
Privacy Policy