Master

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Badania i ewaluacja polityk publicznych

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Socjologiczne badania pozwalają wykryć pewne tendencje zachodzących zmian – dysfunkcyjnych dla ładu społecznego. Student zostanie przygotowany do zawodu badacza eksplorującego procesy i zjawiska społeczne negatywnie oddziałujące na środowisko społeczne. Intensywność występowania zagrożeń w strukturach społecznego krajobrazu niewspółmiernie wzrosła, dynamika przyrostu tych zdarzeń utrzymuje trend rosnący, nie tylko z uwagi na zwiększenie się gęstości zaludnienia oraz lokowania tejże ludności na terenach naturalnie podatnych na zagrożenia, ale także w wyniku postępu cywilizacyjnego oraz coraz wyższego utechnicznienia każdego aspekty życia codziennego. Transformacja zagrożeń pozostaje procesem ciągłym, dlatego przeciwdziałanie im w instytucjonalnym krajobrazie wymaga systemowego podejścia badawczego. Współcześnie bezpieczeństwo należy postrzegać systemowo, bowiem tworzone systemy bezpieczeństwa, zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym wymagają wielostronnego i wnikliwego badania, jako istotnego elementu systemu antropotechnicznego.
Privacy Policy