país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Inteligentne przetwarzanie danych

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: informática
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Uruchomiona w 2014 roku specjalność inteligentne przetwarzanie danych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny na rynku pracy, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz naukowych, spowodowane aktualnymi trendami w rozwoju technologii informacyjnych. Gromadzenie coraz większych zbiorów danych przez administrację państwową, przedsiębiorstwa czy prywatne osoby, wymaga nowoczesnych metod przetwarzania danych, w tym danych niestandardowych takich jak dane tekstowe, dźwięki czy obrazy, w celu analizy i pozyskiwania wiedzy na potrzeby monitorowania, wczesnego ostrzegania i wspomagania podejmowania decyzji. Jako absolwent tej specjalności będziesz w stanie w twórczy sposób analizować, projektować i implementować wszelkiego rodzaju współczesne zadania przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których wielkość danych wymaga stosowania specjalnych metod.
Privacy Policy