Cracovia (Kraków), Polonia

Biotecnología

Biotechnologia

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ingeniería y técnicas
Metodología de estudios: estudios diurnos
  • Descripción:

  • pl
Biotechnologia jest nowoczesnym i przyszłościowym kierunkiem, cieszącym się dużym zainteresowaniem młodzieży. Corocznie chęć studiowania jej zgłasza duża liczba absolwentów szkół średnich. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem tej dziedziny zarówno pod względem tworzenia naukowych podstaw inżynierii genetycznej, jak i zastosowań w praktyce. Na rynki wielu krajów weszły już pierwsze produkty żywnościowe i farmaceutyczne wytwarzane przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Poszerzają się możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach życia. 

Wielu spośród absolwentów Biotechnologii decyduje się na dalszy rozwój kariery naukowej, podejmując studia doktoranckie w krajowych i zagranicznych placówkach naukowych oraz różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Jednocześnie wielu z nich znajduje zatrudnienie zgodne z kierunkiem wykształcenia. Pracują oni w przyrodniczych, ogrodniczych i rolniczych placówkach badawczych, w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej, firmach hodowlanych, biotechnologicznych i medycznych, a także w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego oraz w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Posiadają także umiejętność organizacji procesów produkcyjnych i prowadzenia rozliczeń finansowych.
Página web de la universidad: urk.edu.pl

Contacto:

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34
Privacy Policy